นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต

ดาวน์โหลด : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด : ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.๒๕๖๕

ดาวน์โหลด : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ดาวน์โหลด : มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ดาวน์โหลด : หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _