วัดจันทร์แก้วเพชรถาวรวนาราม

ที่มาและประวัติของวัดโดยสังเขป

           วัดจันทร์แก้วเพชรถาวรวนาราม ตั้งอยู่บ้านคลองสวน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต
ประมาณ พ.ศ. 2531 พระพิสาลพัฒนาทร ได้ปรารถกับหมู่ศิษย์ว่าต้องการที่ดินบริเวณ สี่มุมเมือง เพื่อสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมชานกรุง เพื่อรองรับผู้ปฏิบัติในกาลต่อไป เพราะนับวันกรุงเทพฯจะมีแต่ความแออัดหาความสงบยากขึ้นทุกที

           ครั้งแรก คุณนงค์และคุณชั้น จันทร์ชาวนา คุณสังวาล กระต่ายแก้ว คุณทวี ใจวิจิตร และลูกหลานตระกูลปานเพ็ชร เกิดความศรัทธาจึงพร้อมใจกันถวายที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนารวม 8 ไร่ อยู่ในเขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์

           พ.ศ. 2536 ทางราชการได้ตัดถนน รพช. เชื่อมกับถนนวงแหวนผ่านรอบบริเวณพื้นที่วัด ห่างเพียงไม่กี่ร้อยเมตรการเดินทางซึ่งแต่เดิมต้องใช้แต่ทางน้ำเพียงอย่างเดียว จึงสะดวกขึ้นมาก ดังนั้น วัดจันทร์แก้วเพชรถาวรวนาราม จึงถือกำเนิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วท่ามกลางแรงใจศรัทธาของทุกฝ่ายที่สามัคคีกันอย่างท้วมท้น โดยพระพิสาลพัฒนาทร ให้ใช้ชื่อคำจากสามตระกูลรวมกัน คือ คำว่า “จันทร์”, “แก้ว”, “เพ็ชร”รวมกับชื่อของหลวงพ่อ คือ ถาวร จิตฺตถาวโร เป็น “วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม” ปัจจุบันนี้ได้ ขยายพื้นที่ออกไปรวมเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ และมีแนวโน้มว่าอนาคตข้างหน้าจะขยายออกไปอีกถึง 40 ไร่ โดยประมาณ

วัดคลองมอญ

ประวัติของวัดโดยสังเขป

          ตั้งอยู่เลขที่ 226 บ้านคลองมอญ ถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์หานิกาย  ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา

          ปี พ.ศ. 2505 ทางกรมการศาสนาในขณะนั้น ได้มีหนังสืออนุญาตให้นายสาย พ่วงสกุลสร้างวัดขึ้นได้ที่บ้านคลองมอญ และในปี พ.ศ. 2525 ทางกรมการศาสนาได้มีหนังสือประกาศวิสุงคามสีมาเป็นวัดในพระพุทธศาสนามีนามว่า  “วัดคลองมอญ”

อาณาเขต

          ทิศเหนือ จดคลองมอญและที่ดินเอกชน

          ทิศใต้ จดถนนประชาอุทิศ

          ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะ

          ทิศตะวันตก จดโรงเรียนวัดคลองมอญ

 

วัดคลองสวน


ที่มาและประวัติของวัดโดยสังเขป

           วัดคลองสวน ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านคลองสวน ถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์หานิกาย ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา

           ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2452 ในระยะแรกนี้เสนาสนะสงฆ์ที่ถาวรยังไม่มีปรากฏอยู่เลย ต่อมา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2482 ได้ย้ายวัดคลองสวนมาตั้งใหม่ในที่ปัจจุบัน โดยนายปลั่ง  นางมอ อินทสังข์ เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัด ต่อมานายแฉล้ม อินทสังข์ ได้ถวายที่ดินเพิ่มเติม คือส่วนที่สร้างโรงเรียนวัดคลองสวน เหตุที่ย้ายวัดเพราะชาชน ได้อพยพมาทำมาหากินอยู่ที่ใหม่ จึงได้ตกลงสร้างวัดขึ้นมาใหม่ ตั้งชื่อว่า “วัดคลองสวน”เนื่องจากตั้งอยู่ที่ปลายคลองสวนบางมด ส่วนวัดเก่าประชาชนเหลือน้อยจึงทิ้งไว้กลายเป็นวัดร้าง ที่ดินวัดเก่าจึงเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดคลองสวนในปัจจุบันนี้

           วัดคลองสวน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2519
อาณาเขต

          ทิศเหนือ จดถนนประชาอุทิศ

          ทิศใต้ จดคลองลาดน้ำคำ

          ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน

          ทิศตะวันตก จดคลองบางกระนก