ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

มีเนื้อที่ 53 ตารางกิโลเมตร ห่างจากอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 20 กิโลเมตรและมีแนวเขตติดต่อ ดังนี้ (33,125 ไร่)

ทิศเหนือ ติดต่อตำบลทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และตำบลท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ทิศใต้ ติดต่อตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

  • ภูมิประเทศ พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำทะเลท่วมถึง แบ่งพื้นที่ได้เป็น 2 เขต คือ เขตน้ำจืด และเขตน้ำเค็ม

– เขตน้ำจืด จะอยู่ในหมู่ที่ 2 ติดต่อกับตำบลทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
พื้นที่ส่วนใหญ่จะทำสวนผลไม้

– เขตน้ำเค็ม บริเวณหมู่ที่ 1 ติดกับตำบลท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และหมู่ที่ 3, 4 อยู่ติดกับตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ทั้ง 3 หมู่ ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้ง
หอย ปู ปลา เพราะมีลำคลองหลายสายไหลผ่านในตำบลซึ่งแตกแยกมาจาก คลองสรรพสามิต

 

  • พื้นที่ผังเมืองรวม เป็นดังนี้

หมู่ที่ 1 เป็นพื้นที่สีเขียวและสีเหลืองบางส่วน
หมู่ที่ 2 เป็นพื้นที่สีเหลือง
หมู่ที่ 3 เป็นพื้นที่สีเหลืองทั้งหมด
หมู่ที่ 4 เป็นพื้นที่สีเขียวและสีเหลืองบางส่วน

 

  • แผนที่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น