ดอกไม้จากดินหอม

ผู้ผลิต : กลุ่มแม่บ้านคลองสวนพัฒนา

สถานที่ตั้ง : ศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านคลองสวน

ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

โทร. 0860842162

ผู้ผลิต : กลุ่มแม่บ้านไทยสมบูรณ์