• ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านคลองสวน เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลนาเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาหลังจากมีการแบ่งการปกครองขึ้นเป็นอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วย ตำบลปากคลองบางปลากด ตำบลในคลองบางปลากด ตำบลแหลมฟ้าผ่า และตำบลนาเกลือ โดยตำบลนาเกลือได้ แบ่งพื้นที่จำนวน 4 หมู่บ้าน ตั้งขึ้นเป็นตำบลบ้านคลองสวน สาเหตุของการใช้ชื่อว่า “บ้านคลองสวน” เนื่องจากแต่เดิมพื้นที่ของตำบลบ้านคลองสวนเป็นพื้นที่ต่อเนื่องมาจากเขตราษฎร์บูรณะ(เขตทุ่งครุในปัจจุบัน)ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบอาชีพทำสวนส้มเขียวหวานพันธ์บางมด จึงมีสวนส้มเขียวหวานอยู่เป็นจำนวนมาก และการเดินทางในอดีตจะใช้ลำคลองเป็นเส้นทางสัญจร โดยในพื้นที่มีลำคลองอยู่หลายสายที่ใช้เป็นเส้นทางไปสวนส้ม จึงมีการเรียกบริเวณนี้ว่า “บ้านคลองไปสวน” และเพี้ยนมาเป็น “บ้านคลองสวน” ในปัจจุบันตำบลบ้านคลองสวน เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของอำเภอพระสมุทรเจดีย์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 53 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน ขึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนทั้งหมด

  • ตราสัญลักษณ์

วีดีโอแนะนำ : ข้อมูลทั่วไป ลักษณะที่ตั้ง, ลักษณะทางสังคมและลักษณะทางเศรษฐกิจ