ข้อบังคับตำบล

ข้อบังคับตำบล

ดาวน์โหลด : การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะฯ

ดาวน์โหลด : การใช้น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๕๑

ดาวน์โหลด : กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔๐

ดาวน์โหลด : กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๓

ดาวน์โหลด : กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๕

bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _