ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย วิธีการป้องกันและระวังอัคคีภัย พร้อมฝึกทักษะในการใช้อุปกรณ์เครื่องดับเพลิง เพื่อรองรับเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการฝึกอบรมระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับนักเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา โรงเรียนวัดคลองมอญ

โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก ณ โรงเรียนวัดคลองมอญ

โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ณ โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) จังหวัดสมุทรปราการ

และเทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _