เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  มีความมุ่งมั่นในการจัดการด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความปลอดภัย  โดยมีนโยบายดังนี้

อ่านทั้งหมด...

เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

            เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน   อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
อ่านทั้งหมด...

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

พิธีมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _