โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านคลองสวน กิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจหยุดการบูลลี่ (Bully)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านคลองสวน กิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจหยุดการบูลลี่ (Bully) วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนสิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างทักษะและให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพจิตที่ดี ด้วยการส่งเสริมแนวคิดและพฤติกรรมที่ถูกต้องให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมค่านิยมร่วมและใช้ความเข้าใจเป็นเครื่องมือในการยุติการกลั่นแกล้งรังแก และความรุนแรงที่มีต่อเด็กในรูปแบบต่าง ๆ มีทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมและสมดุล โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) จำนวน 110 คน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนน คสล.บริเวณซอยแก้สุโข หมู่ที่ ๒-๓

ดาวน์โหลด (PDF, 725KB)

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ มณฑลพิธีหอประชุมที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณเลียบคลองราดน้ำดำ หมู่ที่ ๓

ดาวน์โหลด (PDF, 1.25MB)

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _